De plaatsing van oplaadpunten voor EV’s in parkeergarages is al langer een heikel punt, met name vanwege de brandveiligheid. Veel Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) vinden het daarom niet wenselijk dat elektrische auto’s kunnen worden opgeladen in parkeergarages van appartementencomplexen. Dankzij een wetsvoorstel kunnen de VvE’s de plaatsing van de laadpunten binnenkort mogelijk niet langer tegenhouden.

Met het ‘wetsvoorstel notificatieregeling oplaadpunten VvE’s’ moeten belemmeringen weggenomen worden bij de plaatsing van de oplaadpunten. In plaats van het vragen om toestemming aan het VvE-bestuur voor het plaatsen van een oplaadpunt op een individueel parkeervak of een gemeenschappelijke parkeergelegenheid, moet het bestuur hier slechts van in kennis worden gesteld. Deze notificatie vervangt de benodigde toestemming van de VvE voor het plaatsen van een oplaadpunt, mits het oplaadpunt ‘volgens de voorwaarden uit de notificatieregeling is geplaatst’. Die notificatieregeling wordt nog uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur. Daarbij gaat het onder meer om brandveiligheidsvoorschriften en de technische eisen aan het oplaadpunt.

Het wetsvoorstel is ingediend omdat het kabinet vindt dat de ‘huidige besluitvormingsregels voor VvE’s een belemmering kunnen vormen voor de groeiende vraag van individuele appartementseigenaren naar oplaadpunten en de verduurzaming van het vervoer’. Nu is het namelijk nog zo dat daar binnen de VvE over gestemd moet worden. De Branchevereniging VvE Beheerders (BVVB) maakt zich zorgen om het wetsvoorstel. Aan de ene kant is de BVVB vóór het wegnemen van belemmeringen in de regelgeving, maar wil men niet dat daarmee de onveiligheid van gebouwen toeneemt. Dat is volgens de branchevereniging met name het geval bij het opladen van elektrische auto’s in ondergrondse parkeergarages. Ook stelt de BVVB zich op het standpunt dat VVE’s door dit wetsvoorstel mogelijk te maken krijgen met hoge beheerkosten, bijvoorbeeld voor benodigde veiligheidsvoorzieningen, terwijl daar dan geen democratisch besluit meer aan vooraf hoeft te gaan.

Bron: Autoweek.nl