In 2024 start een nieuwe subsidieregeling voor laadpalen voor elektrische vrachtwagens. Dit geldt voor zowel privé als publieke laadpunten. Het doel is om duurzaam transport te bevorderen en de groei van elektrische vrachtwagens te faciliteren.

In veel gebieden is er helaas al een tekort aan transportcapaciteit en voor vrachtwagens zijn laadpunten met een groot laadvermogen nodig die ook een zware netaansluiting en veel capaciteit vragen.

De groei van elektrische vrachtwagens heeft ook vooral te maken met de Zero emissiezones in de grote steden. Omdat veel vrachtwagens nog niet zo’n lange actieradius hebben is het vrijwel altijd nodig om tussentijds te laden.

De subsidieregeling draagt bij aan het realiseren van een landelijk netwerk van logistieke laadinfrastructuur.

De nieuwe subsidieregeling zal worden bekostigd door het klimaatfonds.