Dat een auto met een volle accu niet zwaarder is dan wanneer hij leeg is, lijkt logisch. Mobiele telefoons wegen ogenschijnlijk ook altijd precies hetzelfde. En toch zorgen volle accu’s mogelijk voor een toename van het gewicht bij elektrische auto’s. 

Conventionele auto’s met een volle tank zijn zwaarder dan lege. Aangezien een liter benzine ongeveer een kilo weegt, heb je met een volle tank zomaar het gewicht van een extra inzittende aan boord en dat heeft ook weer invloed op het verbruik. Maar hoe zit het met elektrische auto’s? Door het laden en ontladen worden immers alleen chemische processen in gang gezet, maar wordt er geen materiaal in of uit de batterijen getransporteerd.

Sinds Albert Einstein weten we echter dat energie, net als licht, massa heeft. Dat wil zeggen dat het dus een gewicht heeft. Bepalend hierbij is de bekendste en tegelijkertijd waarschijnlijk meest beruchte formule ter wereld E=mc². Die bepaalt dat energie gewicht heeft, en dat geldt ook voor de elektriciteit die is opgeslagen in de batterij van een elektrische auto.

333 miljoen Tesla’s Model S

Maar hoeveel? De batterij van een Tesla Model S weegt leeg zo’n 750 kilogram. Volgens website 24Auto.de zou hij ongeveer drie nanogram zwaarder moeten zijn als hij volledig is opgeladen. Een nanogram is een miljardste gram. Daarmee zijn 333 miljoen volledig opgeladen Tesla’s Model S ongeveer een gram zwaarder dan hetzelfde aantal lege Tesla’s.

Auke Hoekstra, expert op het gebied van elektrische auto’s en verbonden aan de TU Eindhoven, vraagt zich echter af of de formule van Einstein wel gebruikt kan worden in deze. ,,En dan nog klopt het niet. Eén gram is ongeveer 90 miljoen megajoule en dat is weer 25 miljoen kWh en dat zijn dan weer 25.000 volledig opgeladen Tesla’s Model S met 100 kWh.” Hoekstra denkt dat er vooral ionen worden verschoven bij het laden en ontladen van een accu en vraagt zich af of het een gewichtsverandering teweegbrengt.

Theorie en praktijk

Op de Amerikaanse natuurkundige site Physics Stack Exchange breken experts en amateurs zich ook het hoofd over deze vraag. De meesten zijn het er over eens dat een accu theoretisch weliswaar zwaarder wordt wanneer hij is opgeladen en lichter als hij leeg is, maar dat je het effect in de praktijk niet kunt meten. ‘Net zoals je zelf lichter wordt wanneer je met je oog knippert’, schrijft iemand. ‘Het kost energie en dus word je lichter, maar het effect is onmetelijk klein.’

Bron: ad.nl